Informacije

Korisne Informacije

U okviru stambenog kompleksa na adresi Kireška 90L već su izgrađene 2 lamele i 15 garaža.

Slike Lamele 1 i Lamele2, kao i interijera stanova i opreme možete pogledati u našoj Galeriji. Unutar kompleksa,a na raspolaganju je i 15 garaža čvrste gradnje koje se mogu posebno kupiti.

Iznos PDV-a za stanove u novogradnji je 10%.

Kupac koji nije imao nekretninu u svom vlasništvu od 1.jula 2006. godine ima pravo da podnese zahtev za refundaciju PDV-a. Obično je potrebno do 45 dana za refundaciju od dana podnošenja sve potrebne dokumentacije.

Dokumentacija potrebna za refundaciju:

Postoji mogućnost kupovine stana na kredit koji se uzima kod poslovne banke.

Vreme odobrenja kredita je promenjiv i zavisi od banke, ali je u proseku 45 dana.

Potrebno je da se uradi procena vrednosti nekretnine koja se daje u zalog. Procenu sprovodi veštak građevinske struke.

POTREBNA DOKUMENTACIJA ZA ODOBRENJE KREDITA

  • predugovor o kupovini nekretnine,
  • procena vrednosti nepokretnosti na kojoj se konstituiše hipoteka,
  • izvod iz zemljišnih knjiga ili izvod iz lista nepokretnosti (ne stariji od pet dana),
  • zahtev za kredit (obrazac banke),
  • potvrda o zaposlenju i visini primanja (obrazac banke),
  • fotokopija lične karte ili očitana lična karta,
  • administrativna zabrana (obrazac banke).

INSTRUMENTI OBEZBEÐENJA STAMBENOG KREDITA

  • sudska hipoteka na nekretnini koja se kupuje ili drugoj odgovarajućoj nekretnini,
  • osiguranje nekretnine na gradjevinsku vrednost od osnovnih rizika i dopunskog rizika sa vinkulacijom polise u korist banke,
  • polisa životnog osiguranja korisnika kredita na iznos odobrenog kredita sa vinkulacijom polise u korist banke.

Kako bi smo Vam omogućili da lakše kupite stan, odlučili smo da Vam ponudimo i mogućnost sukcesivnog plaćanja.

Dinamiku uplate i visinu rata dogovaramo u skladu sa Vašim mogućnostima, uz uslov da se čitav iznos kupoprodajne cene uplati do primopredaje stana.

O svemu potpisujemo Ugovor u kojem definišemo sve stavke.

Lamela 3 stambenog kompleksa na adresi Kireška 90L u Subotici je stambena zgrada na 4 sprata. U prizemlju se nalaze poslovni prostori. Na svakom spratu ima 16 stanova i svaki stan ima terasu.

Pored toga, u sklopu kompleksa je i 15 garaža čvrste gradnje. Garaže se kupuju odvojeno od stanova.

Projekat jednog sprata Lamele 3 je dostupan u obliku PDF fajla.

Planirano je da se radovi na Lameli 3 završe do Jula 2021. godine.